Skip to main content

Privacy statement

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van de website is van essentieel belang. Daarom zorgt Leefgoed de Olifant ervoor dat onze dienstverlening persoonlijk, betrokken en open is en probeert ze hem af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we conform de wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het aanmaken en gebruik van een account, het bezoek van onze websites, het inschrijven voor een nieuwsbrief of in het kader van een sollicitatieprocedure.

Naam en contactgegevens

Wij gebruiken uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we deze persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van eigen producten en/of diensten of van derden, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.

Interesse van gebruikers

Persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over producten of diensten van ons of van derden beter of te stemmen op uw interesses, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Betaalgegevens

Wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).

Bezoekersgegevens

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s met als doel de inrichting van de website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor onderzoek en analysering teneinde de klantervaring op onze websites te verbeteren. Zo kan de dienstverlening worden geoptimaliseerd en kan u worden geinformeerd over aanbiedingen van producten en/of diensten.

Doorgaans bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar dan wel tot 3 jaar na het einde van de overeenkomst. Indien wij dit noodzakelijk achten gezien bijzondere omstandigheden kunnen wij de persoonsgegevens langer bewaren, zoals in het kader van een gerechtelijke procedure of uit hoofde van een wettelijke verplichting.

U kunt contact met me opnemen als u
• inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;
• een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens;
• bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
• een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens
Dienstverleners

We delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Voor het versturen van nieuwsbrieven maken we gebruik van MailChimp. 

Overheidsinstanties:

Op verzoek van overheidsinstanties zullen we de persoonsgegevens verstrekken, een en ander in overeenstemming met de wet.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies, waardoor gegevens van u als bezoeker aan de website kunnen worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.
U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de site minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-services, zoals Google Analytics. Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze websites door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.
Daarnaast maken we gebruik van functionele cookies zoals sessie- en login-cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie alsook van cookies die het bestellen van onze producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van uw winkelwagen).

Links naar andere websites
Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Leefgoed de Olifant draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen
Leefgoed de Olifant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen
Als u vragen heeft over het privacy statement, neemt u dan contact op met:
Leefgoed de Olifant
secretariaat@leefgoed.nl
Groenendijk 325
2911 BB Nieuwerkerk aan den IJssel